4113 Takt Sysclock změněn na %1 ms

Top  Previous  Next

Vysvětlení

% 1 = řetězec (nový PLC takt)

U systémů s Profibus-DP bylo 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME modifikováno v SDB1000 na základě změněného taktu DP

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Datum stroje 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME bylo přizpůsobeno.

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET.  Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.