25020 osa %1: hlídání nulové značky

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Impulzy snímače polohy mezi dvěma signály nulové značky se sčítají (funkce hardwaru).
V taktu interpolace (standartní nastavení 4 msec) se kontroluje, jestli snímač vydává mezi nulovými značkami stále stejný počet impulzů. Jakmile je zaregistrována odchylka ve 4 bitech nejnižší hodnoty, vybaví se alarm!

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.

 
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Osy již nejsou synchronizovány se skutečnou hodnotou polohy stroje (referenční bod).

 

Odpomoc

Odchylky mohou vzniknout následkem chyby přenosu, rušivých vlivů, chyb hardwaru snímače nebo vyhodnocovací elektroniky ve snímači používaném pro regulaci polohy. Je proto nutno zkontrolovat větev skutečné hodnoty:

1.                Trasu přenosu: zkontrolovat kontakty konektoru skutečné hodnoty na motoru a na                modulu VSA, vodivost kabelu, zkrat a zkrat na kostru (nespolehlivý kontakt?).

2.                Impulzy snímače: je napájení snímače v rámci tolerancí?

3.                Vyhodnocovací elektronika: výměna/nová konfigurace použitého modulu pohonu.

Hlídání lze vypnout nastavením data stroje MD 36 310: ENC_ZERO_MONITORING [n]=...
(n ... číslo snímače: 1,2) na 0.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.