25021 osa %1: hlídání nulové značky

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Hlídání se vztahuje na snímač, který není v regulaci polohy použit! (signál NST DB 31 - 48, DBX 1.5 = 0 nebo 1.6 = 0)

Impulzy mezi dvěma signály nulové značky se sčítají (funkce hardwaru). V taktu interpolace (standartní nastavení 4 msec) se kontroluje, jestli snímač vydává mezi nulovými značkami stále stejný počet impulzů. Jakmile je zaregistrována odchylka ve 4 bitech nejnižší hodnoty, vybaví se alarm!

Odezva

Indikace alarmů.
 

Odpomoc

Odchylky mohou vzniknout následkem chyby přenosu, rušivých vlivů, chyby hardwaru snímače nebo vyhodnocovací elektroniky ve snímači používaném pro regulaci polohy. Je proto nutno zkontrolovat větev skutečné hodnoty:

1.                Trasu přenosu: zkontrolovat kontakty konektoru skutečné hodnoty na motoru a na                modulu VSA, vodivost kabelu, zkrat a zkrat na kostru (nespolehlivý kontakt?).

2.                Impulzy snímače: je napájení snímače v rámci tolerancí?

3.                Vyhodnocovací elektronika: výměna/nová konfigurace použitého modulu pohonu.

Hlídání lze vypnout nastavením data stroje MD 36 310: ENC_ZERO_MON_ACTIVE [n]=...
(n ... číslo snímače: 1,2) na 0.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.