25030 osa %1: mez alarmu skutečné rychlosti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Má-li osa aspoň jeden aktivní snímač, je skutečná rychlost osy cyklicky kontrololována v taktu IPO. Když nedošlo k chybě, nemůže skutečná rychlost být nikdy větší než je stanoveno v datu stroje MD 36 200: AX_VELO_LIMIT (prahová hodnota hlídání rychlosti). Tato prahová hodnota v [mm/min, ot/min] se zadává ca. o. 5 - 10 % větší, než jaká může vzniknout při maximální rychlosti pojezdu. Chyba pohonu může vést k překročením rychlosti, která vybavují tento alarm.

Alarm může být přeprjektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREDY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat kabel zadané hodnoty otáček (kabel sběrnice).
Zkontrolovat skutečné hodnoty a smysl regulace.
Změnit smysl regulace, když se osa pohybuje nekontrolovaně  osově specifické datum stroje MD 32 110: ENC_FEEDBACK_POL [n] = < -1, 0, 1 >.
Zvětšit hlídanou mezní hodnotu v v datu stroje MD 36 200: AX_VELO_LIMIT.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.