25031 osa %1: mez varování skutečné rychlosti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Aktuální hodnota skutečné rychlosti překračuje 80% mezní hodnoty nastavené v datech stroje MD -- nepoužito --

Odezva

Indikace alarmů.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.