25040 osa %1: hlídání klidového stavu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

NC hlídá udržení polohy v klidovém stavu. Hlídání se aktivuje po době osově nastavené specificky pro osy v datu stroje MD: 36 040 STSTILL_DELAY_TIME po skončení interpolace. Průběžně se kontroluje, jestli osa zůstává v tolerančním poli v datu stroje MD 36 030: STSTILL_POS_ TOL.

Jsou možné následující případy:

1.                Signál rozhraní ODBLOKOVÁNÍ REGULÁTORU (DB31 - 48, DBX 2.1) je nula,                protože osa je mechanicky upnuta. Následkem mechanických vlivů (na př. vyšší                pracovní tlak) je osa vytlačena z dovolené tolerance polohy.

Při uzavřené polohové regulační smyčce (bez upínáni) - signál rozhraní ODBLOKOVÁNÍ REGULÁTORU (DB31 - 48, DBX 2.1) je "1" - je osa následkem vysokých mechanických sil při malém zrychlení v polohové regulační smyčce vytlačena ze své polohy.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

         Zkontrolovat a evtl. zvětšit MD 36 040: STSTILL_DELAY_TIME a
                   MD 36 030: STSTILL_POS_TOL.
         Odhadnout pracovní síly a evtl. je snížit zmenšením posuvu/zvětšením otáček.
         Zvětšit upínací tlak.
         Zvětšit zesílení v obvodu regulace polohy zlepšenou optimalizací
         (faktor Kv MD 32 200:                POSCTRL_GAIN, pohon 611D).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.