25050 osa %1: hlídání kontury

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

NCK vypočítává pro každý "opěrný" bod interpolace (zadaná hodnota) v ose skutečnou hodnotu, která by vznikla na základě interního modelu. Pokud se tato vypočtená hodnota a skutečná hodnota polohy stroje liší o větší hodnotu než je uložena v datu stroje MD: CONTOUR_TOL, dojde k přerušení programu bez hlášení alarmu.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

         Zkontrolovat hodnotu tolerance v datu stroje MD 36 400: CONTOUR_TOL, jestli                nebyla předpokládána příliš malá hodnota (v osách s faktorem Kv větším než 1                m/min.mm by odchylka i při zrychleních neměla být větší než ? mm).

               Zkontrolovat optimalizaci regulátoru polohy ( faktor Kv v datu stroje
         MD 32 200: POSCTRL_GAIN), jestli osa sleduje zadanou hodnotu bez překmitu.                Jinak je nutno zlepšit optimalizaci regulátoru otáček nebo zmenšit faktor Kv
         Zkontrolovat zrychlení v datu stroje MD 32 200: MAX_AX_ACCEL. Jestliže se                následkem příliš velkého zrychlení dosáhnou meze proudu, dojde tím k přerušení                regulace polohy. "Ztracená" skutečná hodnota se získá ve formě překmitu ihned po                opětovném uzavření polohové regulační smyčky.

         Zlepšení optimalizace regulátoru otáček.

         Zkontrolovat mechniku (lehkost chodu, setrvačné hmoty).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.