25060 osa %1: omezení zadané hodnoty otáček

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Zadaná hodnota otáček překročila svou horní mez na delší dobu než dovoleno.

Maximální zadaná hodnota je procentuelně omezena v osově specifickém datu stroje
MD 36 210: CTRLOUT_LIMIT. Zadaná hodnota 100% odpovídá jmenovitým otáčkám motoru a tím rychlosti rychloposuvu (standartní hodnoty: 840D=110%, FM-NC=100%).

Krátkodobá překročení jsou tolerována, když netrvají déle než je dovoleno v osově specifickém datu stroje MD 36 220: CTRLOUT_LIMIT_TIME. Zadaná hodnota je v této době omezena na nastavenou maximální (MD 36 210).

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Při správně nastaveném regulátoru pohonu a obvyklých pracovních poměrech by k tomuto alarmu nemělo dojít.

-                Zkontrolovat skutečné hodnoty: lokální těžký chod saní, náhlý pokles otáček                následkem rázu momentu při kontaktu obrobek-nástroj, najetí na pevnou překážku a                pod.

-                Zkontrolovat smysl regulace: nepohybuje se osa nekontrolovaně
         (ne u pohonů 611D)?

-                Zkontrolovat kabel zadané hodnoty otáček.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.