25011 osa %1: znečištění měřícího systému

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Snímač používaný pro regulaci polohy hlásí znečištění (pouze u systémů se signálem o znečištění).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Kontrola měřícího systému podle údajů výrobce měřícího systému.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.