25010 osa %1: znečištění měřícího systému

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Snímač používaný pro regulaci polohy hlásí znečištění (pouze u systémů se signálem o znečištění).

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Osy již nejsou synchronizovány se skutečnou hodnotou polohy stroje (referenční bod).

 

Odpomoc

Kontrola měřícího systému podle údajů výrobce měřícího systému.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.