25001 osa %1: hardwarová chyba pasivního snímače

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Chybí signály momentálně neaktivního snímače, nejsou ve fázi nebo mají zkrat či spojení na kostru.

Odezva

Indikace alarmů.
 

Odpomoc

Zkontrolovat kontakty konektorů měřícího obvodu polohy.
Zkontrolovat signály snímačů, při chybě vyměnit snímač.
Vypnout hlídání odpovídajícím signálem rozhraní (DB31 - 48, DBX 1.5 = 0 nebo
DBX 1.6 = 0).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.