25000 osa %1: chyba hardwaru aktivního snímače

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Chybí signály z momentálně aktivního snímače skutečné polohy (signál rozhraní DB 31 - 48, DBX 1.5 = 1 nebo DBX 1.6 = 1), nejsou ve fázi nebo mají zkrat či spojení na kostru.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Osy již nejsou synchronizovány se skutečnou hodnotou polohy stroje (referenční bod).

Odpomoc

Zkontrolovat kontakty konektorů měřícího obvodu polohy.
Zkontrolovat signály snímačů, při chybě vyměnit snímač.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.