22322 kanál %1 osa %2 PRESET: hodnota není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = název osy, číslo vřetena

Zadaná hodnota Preset je příliš velká (přeplnění formátu čísel).

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Při alarmu NC-Stop.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Použít účelné (menší) hodnoty Preset.

Pokračování programu

Vymazat tlačítkem RESET alarm v BAG. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.