22321 kanál %1 osa %2: PRESET není během pohybu dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětle

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

U osy jedoucí v režimu činnosti JOG byl z MMC nebo PLC vydán příkaz Preset.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Počkat, až se osa zastaví.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.