22320 kanál %1 blok %2: povel PUTFTOCF nelze vykonat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Nebylo možno vykonat cyklický přenos bloku dat PUTFTOCF (Korekce nástroje jemně), poněvadž předávací oblast je již obsazena.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat technologický program, zejména v jiných kanálech.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.