22280 Kanál %1 v bloku %2: Prog. rozběhová dráha je příliš krátká %3, je třeba %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

%3 = prog. rozběhová dráha

%4 = potřebná rozběhová dráha

Aby bylo možné dodržet programovanou rozběhovou dráhu, byla osa závitování vzhledem ke zrychlení přetížena. Aby osa mohla být zrychlena s projektovanou dynamikou, musí být délka rozběhové dráhy aspoň tak velká, jak je uvedneo v parametru %4.

Alarm má technologický charakter a je vypsán, když v $MN_ENABLE_ALARM_MASK je nastaven Bit 2.

Předpokládaný MMC-Softkey 'podpora technologie' nastaví resp. smaže tento Bit v MD.

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc

-

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.