10620 kanál %1 blok %3: osa %2 dosáhne softwarový koncový spínač %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí
%4 = řetězec

Během pojezdu se zjistí, že by v indikovaném směru došlo k přejetí softwarového koncového spínače. Překročení rozsahu pojezdů nebylo možno zjistit už při přípravě bloku, protože buď byla provedena superpozice pohybu pomocí ruční kliky nebo je aktivní transformace souřadnic.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V závislosti na příčině alarmu je nutno učinit následující opatření pro odstranění vzniklého alarmu:

1.                Superponování ruční kliky: Eliminovat superponovaný pohyb a při opakování programu se mu vyhnout nebo ho zmenšit.

2.                Transformation: Zkontrolovat nastavená/programovaná posunutí nulového bodu (aktuální "Frame"). Když jsou hodnoty správné, je nutno posunout upnutí obrobku (přípravek), aby se při opakování programu zabránilo vzniku stejného alarmu (s novým přerušením programu).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.