10621 kanál %1: osa %2 stojí na softwarovém koncovém spínači %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena
%3 = řetězec

Uvedená osa již stojí na indikovaném softwarovém koncovém spínači.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat data stroje pro softwarové koncové spínače:
36110 POS_LIMIT_PLUS/36130 POS_LIMIT_PLUS2                a
36100 POS_LIMIT_MINUS/36120 POS_LIMIT_MINUS2
               

Zkontrolovat osově specifické signály rozhraní: 2. softwarový koncový spínač plus
(DB 31 - 48, DBX 12.3) a 2. softwarový koncový spínač minus (DB 31 - 48, DBX 12.2), jestli je navolen 2. softwarový koncový spínač.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.