10630 kanál %1 blok %2: osa %3 dosahuje omezení pracovního pole %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = osa, číslo vřetena
%4 = řetězec (+ nebo -)

Uvedená osa přejela omezení pracovního pole, což se zjistí až v hlavním chodu, protože buď nebyly před transformací zjistitelné minimální osové hodnoty, nebo existuje superponovaný pohyb.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop NC při alarmu na konci věty.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat jiný pohyb nebo neprovádět superponovaný pohyb.
 

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.