10631 kanál %1: osa %2 stojí na omezení pracovního pole %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = osa, vřeteno
%3 = řetězec (+ nebo -)

Uvedená osa dosáhne v režimu činnosti JOG kladné omezení pracovního pole.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

          Zkontrolovat settingdata pro omezení pracovního pole:
          WORKAREA_LIMIT_PLUS                a
          WORKAREA_LIMIT_MINUS.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.