10640 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 blok %3 vřeteno %2: během změny převodových stupňů není možný stop

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Vřeteno je v režimu "Pendlování" pro změnu převodových stupňů a čeká na zpětné hlášení PLC, že došlo k přepnutí převodových stupňů (signál rozhraní: Převodovka přepnuta DB 31 - 48, DBX 16.3). Během této doby není možný stop pomocí RESET (DB 21 - 28, DBX 7.7) nebo NC-Stop osy plus vřeteno (DB 21 - 28, DBX 7.4).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Není nutná žádná odpomoc. Osově specifický signál rozhraní Vřeteno RESET (DB 31 - 48, DBX 2.2) přeruší "Pendlování" pro zařazení.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.