10650 kanál %1: špatná data stroje osy %2 Gantry - chyba %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = osa
%3 = číslo chyby

Do specifického data osy stroje Gantry byla zadána špatná hodnota.
Další pokyny lze zjistit v čísle chyby.

         chyba č. 1 => buď zadána špatná jednotka Gantry, nebo je špatné označení vlečené                                          osy

         chyba č. 2 => vícenásobné zadání osy master

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Nastavit správná data stroje:
37100 GANTRY_AXIS_TYPE                0   - žádná osa Gantry
                                                         1   - osa master soustavy 1
                                                         11 - osa Gantry soustavy 1
                                                         2   - osa master soustavy 2
                                                         22 - osa Gantry soustavy 2

Pokračování programu

VYP - ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.