10651 kanál %1: jednotka Gantry není určena - %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = důvod

Konfigurace Gantry nastavená datem stroje je neurčitá.
Jednotku Gantry a důvod potíží lze zjistit v předávacím parametru.

Předávací parametr se tvoří následujícím upůsobem:
%2 = označení chyby + jednotka Gantry (XX).

         %2 = 10XX => není deklarována osa master
         %2 = 20XX => není definována vlečená osa

na př. : chyba číslo 1001 = není definována osa master soustavy 1.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Nastavit správná data stroje:
37100 GANTRY_AXIS_TYPE                0   - žádná osa Gantry
                                                                         1   - osa master soustavy 1
                                                                         11 - osa Gantry soustavy 1
                                                                         2   - osa master soustavy 2
                                                                         22 - osa Gantry soustavy 2

Pokračování programu

VYP - ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.