10652 kanál %1 osa %2: překročena mez výstrahy Gantry

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = osa

Vlečená osa překročila výstražnou mez Gantry zadanou v datu stroje
MD 37110: GANTRY_POS_TOL_WARNING.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

1. Zkontrolovat osu (běží mechanicky dobře?)

2. Datum stroje MD je špatně nastaveno (37110 GANTRY_POS_TOL_WARNING). Změny tohoto data stroje MD jsou účinné po RESET.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.