10653 kanál %1 osa %2: překročena mez chyby

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = osa

Vlečená osa překročila výstražnou mez chyby Gantry zadanou v datu stroje
MD 37120: GANTRY_POS_TOL_ERROR (tolerance skutečné hodnoty).

 

Odezva

Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

1. Zkontrolovat osu (běží mechanicky dobře?)

 

1. Datum stroje MD je špatně nastaveno, 37120 GANTRY_POS_TOL_ERROR. Po změně data stroje MD je nutný POWER ON.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.