10654 kanál %1: čekej na start synchronizace jednotky Gantry %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = jednotka Gantry

Hlášení alarmu se objeví, když osy jsou připraveny k synchronizaci. Soustavu Gantry lze nyní synchronizovat.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Viz Popis funkce

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.