10610 kanál %1: osa %2 se nezastavila

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Některá osa/vřeteno polohuje díky příkazu POSA/SPOSA přes více bloků NC. Programované polohy ještě nebyla dosaženo (okno Přesné zastavení jemně), když osa/vřeteno již byly programovány znovu.

Příklad:
N100 POSA[U]=100
:
N125 X... Y... U...                ; na př.: osa U jede ještě z bloku N100!

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Překontrolovat a opravit technologický program (překontrolovat, jestli pohyb přes hranice bloku zde vůbec ještě má smysl). Klíčovým slovem WAITP tolikrát zabránit přechodu mezi bloky do doby, než polohující osy dosáhnou své cílové polohy.

Příklad:
N100 POSA[U]=100
:
N125 WAITP[U]
N130 X... Y... U...

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.