10602 kanál %1 blok %2: omezení rychlosti při řezání závitů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Kdyby override byl v poloze maximální rychlosti, došlo by v indikovaném bloku s řezáním závitů k překročení rychlosti osy.

Odezva

          Indikace alarmů
 
Odpomoc

Jestliže rychlost osy se neomezuje (bezchybný závit), není nutné žádné opatření k odpomoci. V ostatních případech je nutno v bloku řezání závitů programovat nižší otáčky vřetena..

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.