10601 kanál %1 blok %2: rychlost na konci bloku při řezání závitů je nula

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Tento alarm se vyskytne pouze tehdy, když po sobě následuje více bloků s G33. Koncová rychlost v uvedeném bloku je nulová, i když následuje další blok s pohybem. Příčinou mohou být na př.:

         G09

         pomocná funkce po pohybu

         vydání pomocné funkce před pohybem v následujícím bloku

         polohující osa v bloku.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit NC-technologický program, tak, že se neprogramuje Stop na konci bloku G09.

Změnit všeobecné datum stroje MD 11 110: AUXFU_GROUP_SPEC [n] pro volbu okamžiku vydávání skupiny pomocných funkcí z Vydávání pomocných funkcí před/po pohybu na Vydávání pomocných funkcí během pohybu.

Bit 5 = 1:                vydávání pomocných funkcí před pohybem
Bit 6 = 1:                vydávání pomocných funkcí během pohybu
Bit 7 = 1:                vydávání pomocných funkcí po pohybu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.