10600 kanál %1 blok %2: pomocná funkce při aktivním řezání závitů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

V bloku řezání závitů je programováno vydání pomocné funkce.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Jestliže pracovní délka závitu v bloku je příliš krátká a jestliže následují další bloky (s řezáním závitů), mohou vzniknout následné chyby, ve kterých nesmí dojít ke stopu opracování.

Možná odpomoc:

         Programovat větší délku a/nebo nižší rychlost pojezdu.

         Pomocnou funkci vydat v jiném bloku.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.