10862 kanál %1 blok %2: vřeteno master se používá také jako dráhová osa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Byla programována dráha, která obsahuje vřeteno master jako dráhovou osu.
Rychlost na dráze se ale odvozuje od otáček vřetena master (na př. G95).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit program, poněvadž není možné odvolání na sebe samo.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.