10861 kanál %1 blok %2: progamována rychlost nula polohující osy %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = osa

Není programována rychlost osy a rychlost polohování nastavená v datu stroje MD je nulová.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zapsat do data stroje MD 32060: MA_POS_AX_VELO jinou rychlost.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.