10860 kanál %1 blok %2: není programován posuv

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

V indikovaném bloku je aktivní jiný druh interpolace než G00 (rychloposuv). Chybí programování hodnoty F.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat hodnotu posuvu podle druhu interpolace.

         G93: posuv je udán jako reciproká hodnota pod adresou F v [1/min].

         G94 a G97: posuv je programován pod adresou F v [mm/min] nebo [m/min] .

         G95: posuv je programován jako otáčkový posuv pod adresou F v [mm/ot].

         G96: posuv je programován jako řezná rychlost pod adresou S v [m/min]. Vyplývá z                aktuálních otáček vřetena.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.