10820 kanál %1: není definována rotační osa/vřeteno %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena

Pro dráhové a synchronní osy příp. pro osu/vřeteno byl programován otáčkový posuv, rotační osa/vřeteno, od které má posuv být odvozen, však není k dispozici..

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok s sebou reorganizovat
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program nebo správně nastavit settingdatum 43300 ASSIGN_FEED_PER_ REV_ SOURCE.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.