10810 Kanál %1 blok %2: není definováno vřeteno master

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Byla programována funkce "Otáčkový posuv" (pomocí G95 nebo G96) nebo "Vrtání závitů bez vyrovnávacího pouzdra " (pomocí G331/G332), ačkoliv není definováno vřeteno master, z kterého by bylo možno snímat otáčky.

Pro definici jsou k dispozici datum stroje MD 20090: SPIND_DEF_MASTER_SPIND pro přednastavení (implicitní hodnota) nebo v technologickém programu klíčové slovo SETMS,  kterým lze předefinovat každé vřeteno na vřeteno master.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Přednastavit vřeteno master pomocí data stroje MD 20090: SPIND_DEF_MASTER_SPIND[n]=m
(n ... index kanálu, m ... číslo vřetena) nebo v technologickém NC-programu definovat označení před G-funkcí, která požaduje vřeteno master.

Osa stroje, která má být provozována jako vřeteno, musí v datu stroje MD 35000: SPIND_ ASSIGN_TO_MACHAX[n]=m (n ... index osy stroje, m ... číslo vřetena), opatřena číslem vřetena. Kromě toho musí být pomocí data stroje MD 20070: AXCONF_MACHAX_USED[n]=m
(n ... index osy kanálu, m ... index osy stroje) přiřazena kanálu (index osy kanálu 1 nebo 2)..

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.