10805 kanál %1 blok %2: znovupolohování po přepnutí geometrických os nebo transformátoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Odezva

V ASUP bylo změněno přiřazení geometrických os ke kanálovým osám nebo aktivní transformace.

Odpomoc

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Pokračování programu

Změnit technologický program


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.