10800 kanál %1 blok %3: osa %2 není geometrickou osou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Při aktivní transformaci nebo "Frame" s rotační složkou jsou pro přípravu bloku zapotřebí geometrické osy. Jestliže se geometrickou osou předtím jednou pojíždělo jako polohující osou, zůstane tak dlouho ve stavu "polohující osa", dokud není znovu programována jako geometrická osa.

Při pohybu POSA přes rámec bloku nelze při chodu vpřed poznat, jestli osa v okamžiku, kdy má být blok vykonán, již dosáhla svou cílovou polohu. Toto je ale bezpodmínečný předpoklad pro výpočet složky ROT "Frame" příp. pro transformaci.

Pokud se geometrické osy provozují jako polohující, nesmí:

1.                být pro aktuální celkový  "Frame" uvedena rotace

2.                být navolena transformace.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Pokračování programu

Odpomoc

Po volbě transformace nebo "Frame" programovat ještě jedenkrát geometrickou osu provozovanou jako polohující osu (na př. po WAITP), aby se znovu dostala do stavu "geometrická osa".

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračování v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.