10870 kanál %1 blok %2: není definována lícní osa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při volbě konstantní řezné rychlosti pomocí funkce G96 se otáčky vřetena řídí od polohy lícní osy tak, aby na špičce nástroje byla dodržena konstantní řezná rychlost programovaná pod adresou S [mm/min].

V kanálově specifickém datu stroje MD 20100: DIAMETER_AX_DEF[n,m]=x (n ...index kanálu, m ... index vřetena, x ...název osy) lze pro každé z 5 vřeten uvést název lícní osy [řetězec], který se použije při výpočtu otáček.

S [1/min] = _bm0

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Nastavit název lícní osy v kanálově specifickém datu stroje MD 20100: DIAMETER_ AX_DEF pro použitá vřetena.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.