10880 kanál %1 blok %2: příliš mnoho prázdných bloků mezi dvěma bloky s pojezdem při vkládání sražení nebo poloměrů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Mezi 2 bloky, které obsahují elementy kontury a mají být spojeny sražením nebo poloměrem (CHF, RND), je programováno více bloků bez informací o kontuře, než je předpokládáno v datu stroje MD 20200: CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program, aby nebyl překročen dovolený počet prázdných bloků nebo přizpůsobit kanálově specifické datum stroje MD 20200: CHFRND_MAXNUM_DUMMY_ BLOCKS (prázdné bloky při sražení/radiusu) maximálnímu počtu prázdných bloků.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.