10881 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při sraženích nebo poloměrech

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Mezi 2 bloky, které obsahují elementy kontury a mají být spojeny sražením nebo poloměrem (CHF, RND), je programováno tolik prázdných bloků bez informací o kontuře, že interní mezipaměť je příliš malá.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program tak, aby počet prázdných bloků byl menší.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.

8 (Chyba! Žádný text s uvedenou předlohou formátu v dokumentu.

Doc-To-Help Standard Manual - Inside Chapter

Doc-To-Help Standard Manual - Inside Chapter

Chyba! Žádný text s uvedenou předlohou formátu v dokumentu.

(9

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Mezi 2 lineární nebo kruhové kontury nebylo vloženo sražení ani poloměr (sražení hran), protože:

         v rovině neleží žádné přímky nebo kruhová kontura

         některý pohyb leží mimo rovinu

         byla provedena změna roviny

         byl překročen přípustný počet prázdných bloků bez informací o pojezdu (dummy-                bloky).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program podle výše uvedené chyby příp. přizpůsobit v kanálově specifickém datu stroje MD: CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS počet dovolených prázdných bloků programu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.