10882 kanál %1 blok %2 aktivace zkosení nebo zaoblení (nikoliv modálně) bez pohybu pojíždění v bloku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

Nebylo vloženo žádné zkosení nebo žádné zaoblení mezi 2 lineární a kruhové obrysy (srážení hran), protože:

nnejsou žádné přímky nebo kruhový obrys v rovině
nje připraven pohyb mimo rovinu
nbyla provedena změna rovin
nbyl překročen dovolený počet prázdných bloků bez pojížděcí informace (bloky Dummy)

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok s sebou reorganizovat.

Blok.startu NC.

Odpomoc

Technologický program příslušně podle shora uvedené chyby opravit popř. v kanálově specifickém MD CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS přizpůsobit počet dovolených prázdných bloků k progranování.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.