10890 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při výpočtu Spline

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Maximální počet prázdných bloků omezen v datech stroje MD.

Odezva

Lokální odezva.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s sebou reorganizovat.
Blokování startu NC.

Odpomoc

1.                Změnit technologický program:

2.                Změnit datum stroje MD

3.                Kontrola, jestli je navolen SBL2. Při SBL2 se z každé řádky technologického                programu generuje jeden blok, přičemž smí být překročen dovolený počet prázdných                bloků mezi dvěma bloky s pojezdy.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.