10891 kanál %1 blok %2: mnohonásobnost uzlu je větší než jeho řád

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při Spline B byla vzdálenost uzlů PL (uzel = bod na Spline, ve kterém se stýkají 2 polynomy) příliš často po sobě programována s nulou (t.zn., že "mnohonásobnost" uzlu je příliš velká).

U kvadratického Spline B smí být zadána vzdálenost uzlů s 0 maximálně 2x po sobě, u kubického Spline B maximálně 3x.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok s sebou reorganizovat.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Vzdálenost uzlů PL = 0 programovat po sobě pouze tolikrát, kolik to odpovídá stupni použitého Spline B.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.