10900 kanál %1 blok %2: není programována hodnota S pro konstantní řeznou rychlost

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Když je aktivní G96, chybí konstantní řezná rychlost pod adresou S.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s sebou reorganizovat.

Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat konstantní řeznou rychlost pod S v [m/min] nebo zrušit volbu funkce G96. Na př. při G97 zůstane zachován předcházející posuv - vřeteno se ale dále otáčí momentálními otáčkami.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.