10910 kanál %1 blok %2: extrémní převýšení rychlosti v jedné z dráhových os

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při zvolené transformaci dojde v jedné nebo více osách k extrémnímu vzrůstu rychlosti, na př. protože dráha probíhá v blízkosti pólu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Rozdělit NC-blok na několik bloků (na př. 3), aby úsek dráhy s převýšením byl co nejkratší a proto trval krátce. Ostatní bloky se pak projíždějí s programovanou rychlostí.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.