10704 kanál %1 blok %2: hlídání chráněné oblasti není zaručeno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Došlo k přídavným pohybům některé geometrické osy, které při přípravě bloku nebyly respektovány. Proto není zaručeno, že nedojde k porušením chráněných oblastí. Jedná se pouze o upozornění bez dalších následků.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Jinými opatřeními zajistit, aby pohyb geometrických os včetně přídavného pohybu neporušoval chráněné oblasti (varování přesto přijde), nebo aby vyloučil pohyby.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.