300788 Osa %1, pohon %2 Chyba parametrizace adaptace regulátoru proudu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Horní mez proudu MD 1181: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_2 (horní mez proudu adaptace)  je menší než dolní mez proudu MD 1180: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_1 (dolní mez proudu adaptace) .

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

 NC přepne na režim sledování

Odpomoc

Zkontrolovat data stroje MD 1181: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_2 (horní mez proudu adaptace) a MD 1180: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_1 (dolní mez proudu adaptace) a případně korigovat.

Pokračování programu

  Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.