300787 osa %1, pohon 2 asynchronní provoz: zesílení předregulace není znázornitelné  

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Zesílení předregulace asynchronního motoru není při nevhodné volbě setrvačnosti a jmenovitého momentu motoru znázornitelné v interním číselném formátu.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTON_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Provoz bez snímače:

Snížit počet rysek snímače MD 1005: $MD_ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru), protože vplyne do interního číselného formátu.

Volitelně/dodatečně: viz provoz se snímačem

Provoz se snímačem:

Snížit  takt regulátoru otáček MD 1001: $MD_SPEEDCTRL_CYKLE_TIME (takt regulátoru otáček).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.