300786 osa %1, pohon %2: otáčky zeslabení pole neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Hodnota v datu stroje MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení zeslabení pole)  je menší nebo rovná nule.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Stop.

Indikace alarmů.

Nastavení signálů na rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat datum stroje MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení zeslabení pole) a případně korigovat podle datového dokladu motoru.

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.