300785 osa %1, pohon %2: proud naprázdno menší nebo rovný nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Hodnota v MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CURRENT (proud naprázdno motoru) je menší nebo rovná nule.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není přiraven k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alrmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat datum stroje MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CURRENT (proud naprázdno motoru) a případně korigovat podle datového dokladu motoru.

 

Pokračování motoru

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.